Actualiteitencollege: Het nieuwe sociaal werk: collectief en politiserend?

932 keer bekeken

Start

2019-12-12 at 15:00

End

2019-12-12 at 17:00

The maximum amount of registrations has been reached. You can no longer sign up.

Location

In samenwerking met Tijdschrift Sociale Vraagstukken.

UITNODIGING ACTUALITEITENCOLLEGE

donderdag 12 december 2019, 15.00 – 17.00 uur
“Het nieuwe sociaal werk: collectief en politiserend?”

 

Foto: Elijah Nouvellage (Flickr Creative Commons)

De decentralisaties beloofden vijf jaar geleden gouden bergen: generalistische professionals die sociale problemen integraal zouden aanpakken. Burgers zouden zich met elkaar verbonden voelen en veel beter elkaar kunnen helpen. Sociaal werkers zouden buurten versterken door mensen met elkaar te verbinden, ‘collectiviserend’ te werken aan samenlevingsopbouw.

Maar ondanks de bloei van sociale wijkteams is collectief sociaal werk op veel plekken in de verdringing gekomen, constateert Lilian Linders recent op www.socialevraagstukken.nl (zie voor het artikel hier )

De individuele aanpak regeert. Wat ging er mis?

In dit actualiteitencollege onderzoeken we de kracht van collectief sociaal werk. Hoe kunnen we politici ervan overtuigen daarin te investeren, en dan niet eventjes, maar duurzaam? Hoe breng je de opbrengsten van collectiviserend werk stevig over het voetlicht?

Allereerst zet Dick Jansen, tot voor kort directeur van de Haarlemse welzijnsorganisatie DOCK, zijn ervaringen met het welzijnswerk in Haarlem uiteen. Die zijn niet mals. Regelmatig werd hij geconfronteerd met het gebrek aan politieke erkenning van collectief werken. Dat zou een beeld oproepen van ‘oubollligheid en niet van deze tijd’.

Op basis van die ervaringen schreef Dick het boekje “De wijk als patchwork. Een antwoord op de versplintering van de samenleving”. We publiceren dit onder de vlag van het kennisplatform, en hopen de deelnemers na afloop van dit actualiteitencollege een exemplaar te kunnen overhandigen.

In een paneldebat met de zaal verkennen we vervolgens hoe hiermee te dealen. Hoe ziet waardevol collectief sociaal werk er nu in de praktijk uit. Hoe kan de politiek dat waarderen? We doen dat behalve met Dick Jansen met onder andere: Ingrid Swakman (opbouwwerker Haarlem Effect / lid Sociaal Wijkteam in Haarlem), Lilian Linders (lector Empowerment en Professionalisering van Inholland), Marc Räkers (politiserend sociaal werker), Richard de Brabander (docent filosofie bij de opleiding Sociaal Werk Inholland en onderzoeker naar  politisering van sociaal werk) en Erwin van Hardeveld (directeur IJmond Werkt!).

Dit actualiteitencollege organiseren wij in samenwerking met het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, naar aanleiding van het themanummer van dit tijdschrift dat zij over dit onderwerp uitgeven. Marcel Ham, hoofdredacteur van dit tijdschrift, is de dagvoorzitter.

Op donderdag 12 december bent u bij Inholland in HAARLEM (Bijdorplaan 15) van harte welkom om deel te nemen aan het actualiteitencollege over dit onderwerp.

Tijd: 15.00-17.00 uur, ontvangst vanaf 14.15 uur

Locatie: Hogeschool Inholland Haarlem aan de Bijdorplaan 15, 2015 CE

U kunt zich via deze aanmeldknop aanmelden of via onze website.

Cookie settings