Actualiteitencollege: 'De verhuizing van de verzorgingsstaat, hoe nu verder?'

Begin

25-01-2019 om 15:00

Einde

25-01-2019 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Hogeschool Inholland Alkmaar, Bergerweg 200, 1817 MN Alkmaar

In september 2018 verscheen het boek 'De verhuizing van de verzorgingsstaat. Hoe de overheid nabij komt.'

Sinds 2015 is een deel van verzorgingsstaat verhuisd naar de gemeenten. Die zouden dichter bij hulpbehoevende mensen kunnen komen. Gemeenten zouden beter weten aan wat voor langdurige zorg of jeugdzorg mensen behoefte hebben, of hoe ze willen ‘participeren’. Burgers zouden ook meer gaan zorgen voor mensen in hun nabijheid.

Maatwerk, zelfredzaamheid, vertrouwdheid - dat waren een paar van de grote beloften van de nieuwe nabijheid. Hoe pakt dat uit in de praktijk? Lukt het professionals om mensen zelfredzamer te laten worden? Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek deden daar de afgelopen vier jaar uitvoerig onderzoek naar. Ze doen in dit boek onver­bloemd verslag. Ze analyseerden beleid, observeerden 127 ‘keukentafelgesprekken’ en interviewden tientallen professionals en cliënten in zes gemeenten.
Een van de auteurs is Thomas Kampen, die tot eind 2018 Lector was bij Inholland en daarnaast werkzaam is bij de Universiteit voor Humanistiek. We hebben Thomas uitgenodigd om het boek te presenteren en wij hebben daarbij een aantal gasten uitgenodigd die - een half jaar na de verschijning van het boek - reflecteren op de bevindingen. Hoe nu verder?

Sprekers deze middag zijn: 

- Debatleider Marcel Ham, Hoofdredacteur TSV & socialevraagstukken.nl
- Thomas Kampen, 1 van de auteurs van het boek 'De verhuizing van de verzorgingsstaat. Hoe de overheid nabij komt.'
- Jan Holman, programmamanager WMO gemeente Alkmaar
- Lilian Linders, lector Empowerment en Professionalisering Sociaal Domein Inholland