Themabijeenkomst ervaringsdeskundigheid

2181 keer bekeken 0 comments

De Koepel van Adviesraden Sociaal Domein organiseert op donderdag 6 april aanstaande de eerste Themabijeenkomst Ervaringsdeskundigheid. Daarna vindt nog een aantal van dezelfde bijeenkomsten plaats. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor leden van adviesraden en cliƫntenraden, en staan ook open voor overige belangstellenden.

Aanleiding

Inbreng van ervaringsdeskundigheid in het Sociaal Domein staat hoog op de agenda. Reden waarom staatssecretaris Van Rijn de Koepel van Adviesraden Sociaal Domein heeft gevraagd het Project borging ervaringsdeskundigheid in adviesraden uit te voeren. 

Met het verbreden van de adviesraden neemt de diversiteit in naam, werkwijze en deelnemers van adviesraden toe. Lokale omstandigheden en verhoudingen bepalen grotendeels welke inzet van ervaringsdeskundigheid effectief is. De adviesraden horen steeds vaker dat de wens er is om ervaringsdeskundigheid te betrekken bij beleidsbeïnvloeding. Vandaar de themabijeenkomsten. 

De Koepel van Adviesraden hanteert de definitie van Movisie aangaande ervaringsdeskundigheid: ‘De vaardigheid om kennis en ervaring over de eigen beperking of aandoening zodanig te kunnen inzetten dat dit ondersteunend is voor anderen met een soortgelijke beperking.’

Doel van de bijeenkomsten:

Het doel van de bijeenkomsten is: 

 1. Een beeld vormen van de rol die ervaringsdeskundigheid op dit moment speelt bij het werk van de adviesraden.
 2. Het beschrijven van goede voorbeelden.
 3. Diversiteit en kansen voor vernieuwing laten zien.
 4. Het belang van ervaringsdeskundigheid benadrukken bij beleidsbeïnvloeding.

Data en tijden bijeenkomsten:

De bijeenkomsten vinden plaats op verschillende locaties in het land, zodat je je kunt aanmelden voor een bijeenkomst die plaatsvindt in jouw regio. Ze duren van 13.30 tot uiterlijk 17.00 uur: 

 • 6 april Haarlem
 • 28 april Delft
 • 18 mei Gelderland
 • 1 juni Friesland
 • 8 juni Dordrecht
 • 22 juni Noord-Brabant
 • 29 juni Twente

Je kunt je aanmelden via secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl

De exacte locatiegegevens en agenda ontvang je na aanmelding. 

0  Comments

Cookie settings