Kenniskring Wijk, Teams en Toegang

In de Kenniskring Wijk, Teams en Toegang leren gemeenten samen over het werken in zogeheten ‘sociale teams’ en de vele toegangsvraagstukken die hiermee samenhangen.

De gemeente Hilversum, is namens zeventien Noord-Hollandse gemeenten ‘trekker’ van deze Kenniskring. Zie voor meer informatie bij het Kennisnetwerk Wijk, Teams en Toegang.