Regio's aan Zet

Regio’s aan Zet is een gemeentelijk netwerk met de regio IJmond als trekker. De gemeenten maken zich hierin samen sterk voor een succesvolle transformatie. Dit kennisnetwerk is begin 2016 gestart, daarbij financieel gesteund door de provincie Noord-Holland. Het netwerk is een (lichte) voortzetting en doorontwikkeling van het voormalige Kenniscentrum Wmo en Wonen NH dat ruim vier jaar in de regio heeft gefunctioneerd. Daarbij is nu een doorvertaling gemaakt van alleen Wmo naar de transformatie in het hele sociaal domein.

Els Weijers is ‎programmamanager sociaal domein van de IJmond gemeenten en namens een groot aantal Noord-Hollandse gemeenten, ‘trekker’ en penvoerder van het Noord-Hollandse gemeentelijke netwerk Regio’s aan Zet.

Voor meer informatie zie het kennisnetwerk Kanteling organisatie, beleid en bestuur.