Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland Noord

De Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland Noord (ondergebracht bij het lectoraat Maatschappelijk Werk van de Hogeschool Inholland) richt zich op het versterken van (kennis) netwerken in het sociale domein. De Werkplaats is onderdeel van een landelijk dekkend netwerk van veertien regionale werkplaatsen, gefinancierd door het ministerie van VWS.