Overige projecten

Ondersteuning Jeugd in Overgang naar Volwassenheid

De overgang naar volwassenheid verloopt voor veel jongeren niet vanzelf. Dit geldt vooral voor jongeren die moeizaam hun weg vinden naar de juiste opleiding, een leuke baan en een sociaal leven.  Sinds de drie grote transities in het sociale domein zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van die ondersteuning. Juist voor de doelgroep jongeren blijkt het een lastige opgave om passende, integrale hulp te bieden op verschillende levensgebieden. 

Dit onderzoek creërt een beter beeld van de belemmeringen en kwetsbaarheid waar diverse jongeren tegen aan lopen. Hoe beleven zij de overgang naar volwassenheid? Hoe krijgen zij steun tijdens deze levensfase? 

Het doel van het project is een verbetering van de professionele ondersteuning van jongeren voor een gezonde samenleving en daarmee vergroting van hun (kansen op) maatschappelijke participatie.

Centrale rol in het onderzoek speelt het begrip veerkracht. Verkracht gaat over de hulpbronnen waarover jongeren kunnen beschikken als zij moeilijkheden ervaren.

Meer informatie over dit onderzoek kunt u hier lezen. 

Save the date: 5 april 2022

Komt u ook?

Go to this Sway

 

 

Rookvrij Kennemerland 

Een gezonde leefstijl draagt bij aan een lang en gelukkig leven. Diverse partners in de regio Kennemerland hebben de handen ineen geslagen en willen een gezond klimaat creëren voor de inwoners. Wij nemen in dit door ZonMw-gefinancierde onderzoeksproject het onderzoek voor onze rekening. 

Het Hoort Erbij 

Praten over seksualiteit, dat is lang niet altijd gemakkelijk. Jongerenwerkers proberen het gesprek aan te gaan, en zoeken naar goede manier hoe dat te doen. Wij doen samen met het Inholland-lectoraat Jeugd en Samenleving onderzoek naar handvatten voor professionals om het gesprek aan te gaan. Bij dit onderzoek zijn ook studenten Social Work en Pedagogiek in hun afstudeerfase betrokken. Een win-win-situatie: zij brengen nieuwe ideeën en inzichten in, en wij laten hen meedraaien in een professioneel onderzoek.

Life Experience through Sport 

Dit is een meerjarige studie naar de meerwaarde van sport. Partners: Universiteit Wageningen, (aanvullen).

Vitale stadsontwikkeling Alkmaar 

Samen met de opleiding Bouwkunde werken onze studenten in een living lab aan de inclusieve wijk van de toekomst. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Centre of Expertise, Preventie in Zorg en Welzijn van Inholland.

Jongerenschulen en geldstress 

Jongeren praten liever niet over schulden. Schaamte en vraagverlegenheid spelen hierbij een rol. WIj onderzoeken in dit door KIEM gefinancierde project samen met de Haarlemmermeerse welzijnsinstelling MeerWaarde, PLANGROEP, het NOVA College en de gemeente Haarlemmermeer wat jongerenwerkers en andere partijen kunnen doen om jongeren eerder aan de bel te laten trekken. MeerWaarde wil hun schuldenaanpak Schaarste de Baas vertalen naar een aanpak voor jongeren.  

 

 

 

 

 

Friend4friend

Friend4friend is een project waarin jonge statushouders samen met jonge Nederlanders vrijwilligerswerk doen. Nieuwe jonge statushouders maken zo de opstap naar integratie in de Nederlandse samenleving en het biedt beide groepen jongeren de gelegenheid hun talenten te ontdekken. Friend4friend is een project in het kader van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT).

MDT biedt jongeren een kans om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker.

Het streven van Friend4Friend is om 40 jongeren te koppelen aan 40 jonge statushouders en ze samen vrijwilligerswerk te laten doen. We vragen van deze jongeren om gemiddeld 2 uur per week een activiteit te ondernemen voor een periode van minimaal 6 maanden tot een jaar. Het uitgangspunt bij het zoeken van een match is de (leer)behoefte van de statushouder, zijn/haar interesses, opleiding en werkervaring.

Benieuwd naar het onderzoek? Klik dan hier voor meer informatie. 

Living Lab Sportkunde en Social Work

Een duurzame leergemeenschap waar student, werkveld professional, onderzoek en onderwijs elkaar continu ontmoeten, samen leren en kennis ontwikkelen. Met de inrichting van het Living Lab kunnen de opleidingen Sportkunde en Social Work hun studenten beter voorbereiden op het snel ontwikkelende interprofessionele werkveld en ze helder positioneren als vakoverstijgende professional in het interprofessionele werkveld van gezondheid, welzijns-en sportorganisaties. Tot slot biedt de leergemeenschap kansen met betrekking tot professionalisering van docent en beroepsprofessional.

De vraagstukken die binnen het Living Lab onder anderen van antwoorden worden voorzien, zijn bewegingsvraagstukken, sportparticipatievraagstukken, vragen rond sportinfrastructuur en daarbij voorkomende deelvragen. Waar mogelijk pakken we de vraagstukken gezamenlijk (Kracht van Sport, Empowerment en Professionalisering en Creative Business) op.

Doelstelling is om met werkveldpartners te komen tot een samenwerking waarbinnen studenten, docenten en professionals leren, we onderwijs en onderzoek aan elkaar verbinden en verrijking voor het curriculum realiseren.

Empowerment en het Student Succes Centrum van Inholland

Het concept empowerment hebben we als handvat gehanteerd bij een studie naar het optimaliseren van studentsucces en studentgemeenschappen bij Inholland. Zie hier de publicatie. Dit onderzoek zetten we Inholland-breed voort in 2022.

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.