Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland

 

 

Het doel van Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland

In 15 regio's in Nederland zijn Werkplaatsen Sociaal Domein actief; regionale samenwerkingsverbanden van hogescholen en lectoraten, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten, gericht op praktijkonderzoek, beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering. Samen verkennen, verzamelen, verdiepen, vernieuwen, verbreden en verspreiden ze kennis en proberen ze antwoord te geven op de vragen: 'Doen we het goede in het sociaal domein? En doen we dat goed genoeg?' De werkplaatsen werken samen, delen kennis en brengen samenhang aan om samen te kunnen werken met landelijke kennisinstituten en partijen. 

In de regio Noord-Holland valt de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland onder de noemer van het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland. Binnen het platform en de werkplaats participeren gemeenten, instellingen, netwerken, cliënten- en burgerorganisaties en andere betrokkenen in het sociaal domein met als doelen:

 • De regionale kennisdeling te versterken;
 • Bij te dragen aan het door de werkplaatsen en de kennisinstituten die zijn aangesloten bij de Kennisalliantie Maatschappelijke Zorg en Ondersteuning (KAMZO) gezamenlijk opgestelde landelijke werkprogramma;
 • Kwaliteitsverbetering;
 • Kennisdeling binnen het sociaal domein. 

Hoe is werkplaats opgezet?

Samen met Inholland en het werkveld stellen we de regionale kennisagenda op en richten samen Leerateliers in. In deze Leerateliers onderzoeken we specifieke vraagstukken, zoals: 

 • Leertraject Integraal en wijkgericht werken in de gemeentes Schagen, Den Helder, Hollands Kroon en Texel (de zogenaamde K4). 
 • Leeratelier Sociale Reflexiviteit, onderzoek naar het bewust sociaal handelen van sociaal professionals;
 • Leeratelier Uitvoering van de participatiewet door IJmond Werkt!;
 • Verbetertraject Toegang: de gemeente Hollands Kroon werkt samen met Movisie aan een betere toegang tot hulp en ondersteuning in het sociaal domein. Link naar nieuwsbrief.
 • BEB Blended Effectmeting en Benchmark. Wat is een optimale mix tussen online en fysieke hulpverlening? Via het volgen van een aantal klantreizen zoals "schoolmaatschappelijk werk" en "armoede" doen we hier onderzoek naar. Partners oa: MEE & de Wering en Adsysco.
 • Buurtpower. In deze innovatie aanpak in het Haarlemse Schalkwijk werken diverse partijen samen aan een inclusieve wijk. Ons lectoraat begeleidt het leerproces.
 • Vitale Stadsontwikkeling in Alkmaar: buurtbewoners en studenten Bouwkunde en Social Work bouwen samen aan een nieuwe stadswijk op het voormalig gastfabriekterrein in Alkmaar. 
 • Wat maakt de Slachthuisbuurt in Haarlem tot een zogenaamde “crafting community?”
 • Hoe kunnen professionals sociaal werk invloed uitoefenen, en hoe kunnen ze dat leren?

Resultaten

 • Zie voor al onze publicaties het tablad Publicaties in de balk bovenin deze website-pagina.

Wat is het belang voor het onderwijs?

De resultaten die volgen uit de Leerateliers worden geïntegreerd in het lesprogramma van de opleidingen Social Work, zowel op hbo- (Inholland) als mbo-(NOVA College en Horizon College)-niveau. De onderzoekers in de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland zijn allemaal ook docent in het onderwijs, dus de kennis en ervaring uit de Leerateliers zetten zij direct in in hun onderwijs. Studenten kunnen praktijkonderzoekservaring opdoen in de Leerateliers.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Het werkveld is breed en bestaat uit alle burgers, vrijwilligers, vertegenwoordigers van de doelgroep(en), leden van participatieraden, gemeentes, zorginstellingen, sociaal professionals, studenten, docenten, onderzoekers.

Het samenstellen van de regionale kennisagenda en het inrichten van de Leerateliers doen we samen met het werkveld. Via actualiteitencolleges en publicaties (artikelen, boeken, website, nieuwsbrieven) delen we onze uitkomsten met ons publiek.

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.