Prioriteit voor Preventie

1045 keer bekeken

Het belang van preventie in het sociaal domein wordt breed ingezien, maar concrete investeringen en praktische uitwerking blijven vaak uit.

Het belooft een interessante dag te worden met een breed aanbod aan activiteiten. Programmamanager Kennisplatform SDNH Carla Kolner: “De deelnemers kunnen veel kennis en inspiratie opdoen, maar we hebben vooral ook met elkaar nog veel vragen te beantwoorden. Want: wat is (de waarde) van preventie in het Sociaal Domein? Wie doet wat en wie is waar verantwoordelijk voor en wordt die verantwoordelijkheid ook door de relevante partners gedragen? We zijn blij met de komst van Klasien Horstman, hoogleraar Filosofie en Sociologie van de Universiteit Maastricht. Zij gaat ongetwijfeld de discussie aanjagen met haar kritische betoog over de waarde van preventie in het sociaal domein en over de mistige en verwarrende taal rond preventie, die ons soms danig van het pad afbrengt”. In een debat onder leiding van Martijn de Greve, waarin lokale politici en bestuurders en professionals van organisaties participeren, worden hete hangijzers rond preventie onder de loep genomen. Carla: “De Greve  staat erom bekend dat hij geen genoegen neemt met halfbakken antwoorden, dus dat wordt spannend.”

Naast tien deelsessies wordt dit jaar extra ruimte gemaakt voor korte pitches, de zogenoemde ‘Preventieflitsen’. Met name in de deelsessies maar ook in de preventieflitsen wordt verdieping gezocht binnen tal van sub thema’s en kwesties, denk aan armoede, het werken in sociale teams, veilig opgroeien maar ook aan de bestuurlijke dilemma’s, de rol van burgers en de lastige opgaven waar professionals mee het veld in gestuurd worden Kolner: “De titels van sessies spreken voor zichzelf, zoals ‘GGZ in de wijk’, ‘Preventie en signalering van eenzaamheid’, ‘Stop de schulden’, ‘De huisarts aan zet’ en 'Sterke sociale basis'? We vinden het van groot belang dat bestuurders, beleidsmakers, managers van gemeenten en het maatschappelijk middenveld, sociale professionals en gezondheidswerkers, zorgverzekeraars en burger- en cliëntvertegenwoordigers met elkaar in gesprek gaan en samen zoeken naar mogelijkheden om concrete samenwerking rond preventie te verbeteren. Ik hoop ook dat ze er in slagen de vele dilemma’s bij de kop te pakken en hiervoor concrete oplossingen bedenken. Deze kennisuitdaging moet echt wat opleveren!”, aldus Kolner.     

Jeukwoorden

Taal en beroepsjargon kunnen in de samenwerking nog weleens in de weg zitten. Wat verstaan we nu precies onder preventie?  Kolner: "Het is daarom leuk dat Japke-d. Bouma van het NRC-Handelsblad ons met een gesproken column op typische jeukwoorden uit het sociaal domein zal wijzen. Kan mij voorstellen dat het woord ‘verbinden’ daar zomaar tussen zou kunnen staan. Ik krijg van dat woord ook vaak de kriebels al is toch wat het Kennisplatform als een van haar belangrijke taken ziet….”.

Pleidooi voor Preventie

Onze visie ‘Pleidooi voor Preventie' in Noord-Holland’ vormt de inhoudelijke onderlegger van de Kennisuitdaging om het thema te agenderen en te adresseren. Doel van dit pleidooi is niet het opstellen van een eenmalig statisch document, maar het in gang zetten van een ontwikkeling, die de komende vier jaar door ons en onze lokale partners actief wordt onderhouden. Het pleidooi wordt in de komende maanden aangevuld met aanbevelingen en een praktische uitwerking per thema.

Kolner: ”We hebben hoge verwachtingen van deze dag. Uit de gesprekken, die we met onze partners en het veld hebben gevoerd, lijkt dit het moment te zijn om op 15 maart met een pleidooi naar buiten te komen en met de uitkomsten van de dag de komende jaren aan de slag te gaan”.

Via onze website kunt meer lezen over het programma van de dag en kunt u zich inschrijven.

 

Cookie settings