Innovatie in (cliënten)participatie

1534 keer bekeken

Gemeenten zoeken naar innovatie voor de cliëntenparticipatie. Bestaande structuren uit het 'oude' systeem heroverwogen: past bijvoorbeeld een Wmo-raad nog wel voldoende bij een integrale aanpak? IJmond is één van de gemeenten in Noord-Holland die bezig is met dit vraagstuk.

Vanaf januari 2017 loopt in de regio IJmond het project Vernieuwing cliëntenparticipatie. Doel is het ontwikkelen van een nieuw participatiemodel op het gebied van sociale vraagstukken voor de regio. Er wordt in drie pilots geëxperimenteerd met nieuwe vormen van participatie: rondom de thema's Jeugd, Toegang en Werk & Inkomen. Onlangs verscheen de nieuwsbrief Vernieuwing cliëntenparticipatie IJmond. In deze nieuwsbrief staan het doel van het project in de IJmond en de ontwikkelingen tot nu toe toegelicht.

Op zoek naar de juiste vorm

De IJmond gemeenten én de bestaande raden vinden die huidige vorm van inspraak middels ingestelde raden onvoldoende passend bij de nieuwe organisatie. Reden hiervoor is dat gemeenten er sinds 2015 taken en verantwoordelijkheden bij hebben gekregen rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Belangrijk is dan ook inwoners te betrekken bij de vraagstukken die spelen binnen deze domeinen. Tegelijkertijd is het vaak nog zoeken naar een vorm van inspraak die passend is. Uit de eerste tussentijdse meting in de IJmond-gemeenten blijkt dat het niet eenvoudig is een brede vertegenwoordiging van inwoners te betrekken. En ook kunnen er meer verschillende vormen worden ingezet om inwoners te betrekken; De wil is er wel, maar de vorm nog lang niet.’

Lessen delen

Vernieuwing van cliëntenparticipatie is een van de deelthema's waar het Kennisnetwerk Kanteling organisatie, beleid en bestuur (Kobb) zich mee bezighoudt. We brengen gemeenten die bezig zijn met vernieuwing van cliëntenparticipatie bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Daarbij trekken we op met 'Aandacht voor Iedereen'.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de activiteiten op het thema cliëntparticipatie of over het Kennisnetwerk Kanteling organisatie, beleid en bestuur, stuur een mail naar lotte.hogeboom@kennisplatformsdnh.nl (procesondersteuner).


Site 'Aandacht voor iedereen'

Pagina 'Kennisnetwerk Kanteling organisatie en bestuur'

 

Cookie settings