De wijk als drager van vernieuwingen in het sociaal domein.

2372 keer bekeken

Waarom is de wijk toch zo populair bij beleidsmakers? En welke gevolgen heeft beleid voor professioneel handelen binnen het sociaal domein? Ard Sprinkhuizen, schrijft over de wijk als drager van vernieuwingen in het sociaal domein en zoekt antwoorden op deze en andere vragen.

Zorg dichter bij de burger

Het maken van zorgbeleid richt zich steeds meer op de wijk. Waarom is deze beweging ingezet, en wat is hiervan de bedoeling? In het artikel "De wijk nemen. Over de wijk als drager van vernieuwingen in het sociaal domein."  gaat associate lector Ard Sprinkhuizen in op deze en andere vragen, die hij belicht vanuit verschillende invalshoeken. Sprinkhuizen begint met een overzicht van de trends in het sociaal beleid vanaf de jaren '50, en komt uit bij ontwikkelingen in de huidige tijd. Sinds 2015 sturen verschillende wetten aan op zorg dichter bij de burger, met allerlei gevolgen voor het werk van sociale professionals, voor hun onderlinge samenwerking en werkmethoden. 

Nieuwe samenwerkingsverbanden

"Het idee is dat alle spelers in het sociaal domein, en mede op basis van een gebiedsgerichte aanpak, op een complementaire (aanvullende) wijze met elkaar gaan samenwerken. Dat betekent ook dat professionals onderling begrijpen van elkaar wat ze aan het doen zijn, en ook begrijpen dat ze ‘contextueel handelen’. Het gaat niet om ‘opschalen’ of ‘afschalen’, maar om verbinden.", zegt Sprinkhuizen. Hij signaleert dat er een uitdaging ligt in het zoeken naar nieuwe werkmethoden en samenwerkingsverbanden, die het mogelijk maken goed aan te sluiten op de behoeften van individuele burgers.  

Een andere ontwikkeling is het wegvallen van specifieke voorzieningen. Zo blijven GGZ-cliënten vaker dan vroeger wonen in de wijk, net als demente of hulpbehoevende ouderen. Het werken in de wijk is mede daardoor complexer geworden, wat nieuwe eisen stelt aan het beleid en manieren van zorgverlenen.

Wil je meer lezen? Het artikel "De wijk nemen. Over de wijk als drager van vernieuwingen in het sociaal domein." (pdf) is opgenomen in het blad Kwaliteit in Zorg, nummer 4, 2017, en is tevens te lezen op de website. Meer informatie over het vakblad vind je op de site Over kwaliteit van zorg


Ard Sprinkhuizen  is associate lector Maatschappelijk Werk bij Hogeschool Inholland en valt met zijn onderzoekslijn onder de onderzoeksgroep Welzijn & Empowerment. Hij sluit daarmee aan op de overkoepelende onderzoeksagenda De Gezonde Samenleving.

Deze informatie komt uit ons kennisnetwerk Kanteling, organisatie, beleid en bestuur (KoBB).

 

Cookie settings