Introductie

Wil de transformatie slagen dan is een nieuwe visie nodig op de wijze waarop zaken binnen gemeenten en maatschappelijke partnerorganisaties georganiseerd en bestuurd kunnen worden. Wethouders, maar ook afdelingshoofden en bestuurders van (zorg)organisaties hebben te maken met nieuwe uitdagingen.

Er spelen governancevraagstukken en er is discussie over inkoop en financiering. Ook zijn er vragen over verantwoording, monitoring en kwaliteit. In lijn met de transformatieopgaven willen gemeenten ruimte bieden voor vernieuwing: aan bewoners, uitvoerders én aanbieders. Tegelijkertijd willen zij integraal zicht houden op budgetuitputting, financiële prognoses en de kwaliteit van de geleverde zorg. Veel gemeenten en regio’s streven naar een integrale toegang vormgegeven volgens het principe van één huishouden, één plan, één regisseur. Voor dit laatste thema zoeken we nadrukkelijk de verbinding met het Kennisnetwerk Wijk, Teams en Toegang.

Gemeenten en (zorg)aanbieders bouwen samen aan een nieuw systeem met ruimte voor innovatie. Hoe werk je samen als beleidsafdelingen, met de raad, binnen het college, met zorg- en welzijnsinstellingen, bewoners, cliënten en partners in de regio?

Doel van het kennisnetwerk Kanteling organisatie, beleid, bestuur is om de benodigde kennis voor de transformatieopgave concreet te versterken. Zo zorgen we dat professionals goed uitgerust zijn om de transformatie écht te realiseren in de lokale context waarbinnen zij opereren. De transitie van de Wmo maar ook van de Jeugdwet en Participatiewet geven veel stof om met elkaar in gesprek te gaan en kennis uit te wisselen. Daarbij sluiten we aan op de actuele en urgente beleidsmatige en bestuurlijke vraagstukken binnen Noord-Hollandse organisaties.

Door te participeren in het kennisnetwerk kunnen de medewerkers van gemeenten en maatschappelijke organisaties op het thema ‘kanteling organisatie, beleid en bestuur’ kennis vergaren, verrijken en uitwisselen.

 

 

 

Cookie settings