Wat werkt bij outreachend werken?

3519 keer bekeken

Gemeenten ontwikkelen preventief beleid om te voorkomen dat burgers moeten terugvallen op maatschappelijke ondersteuning. Sociale (wijk)teams worden ingezet om hier handen en voeten aan te geven. Het rapport 'Wat werkt bij outreachend werken?', van Jurriaan Omlo, beschrijft werkzame elementen.

Wat is outreachend werken?

De essentie van outreachend werken is dat de sociale professionals niet geduldig achter hun bureau afwachten tot mensen om hulp vragen, maar dat zij zelf initiatief nemen door mensen op te zoeken en (ongevraagd) hulp en diensten aan te bieden (Van Doorn, 2009; Kruiter & Klokman, 2013).

Positieve effecten

Outreachend werken levert positieve effecten op. Een ruime meerderheid van de benaderde huishoudens blijkt tevreden te zijn over de hulp en aandacht die zij ontvangt. De werkwijze blijkt ook een effectieve manier te zijn om met geïsoleerde groepen in contact te treden, en problematiek te signaleren die anders verborgen blijft. Naast sociale opbrengsten, pakt outreachend werken ook in financieel opzicht goed uit.

Werkzame factoren

Omlo beschrijft op heldere wijze 14 factoren die de effectiviteit van outreachend werken versterken. Waaronder:

  • situationeel handelen door aan te sluiten bij de context van de gemeente;
  • onbevooroordeelde en open houding;
  • vergroten van zelfregie via zelfinzicht en zingeving;
  • het bevorderen van cultuursensitiviteit;
  • enzovoort.

Wil je verder lezen? Het rapport van Movisie kun je hier downloaden.

Cookie settings