Samen inzetten op gezondheid én welzijn van ouderen

5682 keer bekeken

Hogeschool Inholland heeft samen met Zonnehuisgroep Amstelland het lectoraat Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen in het leven geroepen. Op 24 mei 2017 is Robbert Gobbens als lector daarvan beëdigd. Het lectoraat wil bijdragen aan een hogere kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen.

De mens staat centraal

Voor het lectoraat staat het beantwoorden van de volgende vraag centraal: Hoe kunnen professionals, werkzaam in de praktijk, de gezondheid en het welzijn van kwetsbare ouderen bevorderen? De Hogeschool Inholland wil drie opdrachten vervullen, om professionals hiertoe in staat te stellen:

  • het opleiden van professionals, die bijdragen aan empowerment en zelfmanagement;
  • studenten leren interprofessioneel samen te werken;
  • optimaal gebruik laten maken van technologische ontwikkelingen.

Integrale benadering kwetsbaarheid

Gobbens hanteert voor kwetsbaarheid een definitie waarin niet alleen op fysieke aspecten wordt gelet, maar waarin ook psychische en sociale aspecten worden betrokken. Er wordt dan niet alleen gekeken naar onverklaarbaar gewichtsverlies of slecht lopen. Ook geheugenklachten, somberheid of de afwezigheid van voldoende sociale steun worden betrokken in het identificeren van kwetsbaarheid bij ouderen. Door middel van een vragenlijst, de Tilburg Frailty Indicator (TFI), die ouderen zelf kunnen invullen, kunnen zij gescreend worden op kwetsbaarheid.

Kwaliteit van leven

Het lectoraat Gezondheid en welzijn van kwetsbare ouderen wil de komende tijd antwoord krijgen op de vraag: Hoe kunnen zelfmanagementvaardigheden van zelfstandig wonende kwetsbare ouderen worden vergroot, zodat hun kwaliteit van leven toeneemt? En daarnaast op de vraag, in hoeverre de samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals bijdraagt aan zorg op maat en kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen. Het is vervolgens de bedoeling, dat op een effectievere manier wordt geïntervenieerd in het leven van ouderen, om de ervaren kwaliteit daarvan te verhogen.

Lectorale rede

De lectorale rede 'Welzijn van kwetsbare ouderen - Op weg naar interventies die er werkelijk toe doen!' is in verkorte vorm uitgegeven en te downloaden. Er is ook een videoopname van het uitspreken van de rede beschikbaar.

 

 

 

 

 

 

Cookie settings