Praktijksituaties als startpunt van onderwijs

4786 keer bekeken

Ieder jaar zetten honderden studenten zich in om te leren in en met het werkveld. Zowel studenten als het werkveld profiteren daar vaak van. Ons advies aan onderwijs en werkveld: zoek elkaar (nog) vaker op!

Zes tweedejaars studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) onderzochten de afgelopen studieperiode hoe dove en slechthorende jongeren tussen de 16 en 26 jaar beter kunnen doorstromen van hun school of vervolgopleiding naar de arbeidsmarkt. Een mooi voorbeeld van de manier waarop studenten betekenisvol leren (Fink, 2003) en daarbij meerwaarde creëren voor het werkveld. Ze behaalden een schitterend cijfer (9,4).  

Grow2work is een organisatie die zich richt op het versterken van de arbeidspositie van werkende en werkzoekende doven en slechthorenden. Projectleider Ine Klosters van Grow2work vroeg Inholland de mogelijkheden te onderzoeken om de participatie van jongeren die doof of slechthorend zijn te versterken.

Met tolk naar school

In de groep studenten die dit onderzoek oppakte zat één student die zelf doof is. Door deze medestudent en de tolken die zij dagelijks in de lessen zien, waren groepsgenoten al geïnteresseerd geraakt in de wereld van doven en slechthorenden. SPH-student Roos Gillissen: "Onze klasgenoot heeft altijd een tolk bij zich, wat tijdens de studie volledig wordt vergoed. Maar als je gaat werken is dat niet zo. Daar begint al één van de belemmeringen."

Een ander obstakel is het sollicitatiegesprek zelf: hoe zorg je ervoor dat het gaat over wat je kunt en niet over je beperking? En hoe bereid je een werkgever hierop voor? Roos: "Sommige werkgevers kijken raar op als je met een tolk aankomt en weten ook niet goed hoe ze dit in de dagelijkse werkpraktijk zouden moeten inpassen."

Betere voorlichting

Eén van de aanbevelingen van de studenten aan Grow2work is dan ook het maken van voorlichtingsmateriaal - zoals een instructiefilm of informatieboekje - voor werkgevers over het gebruik van een tolk en hoe gebarentaal werkt. Maar ook raden ze sollicitatietrainingen voor doven en slechthorenden aan, zodat die zich zelfverzekerder kunnen presenteren.

Roos: "Een andere aanbeveling van ons is dat het niet alleen gaat om aan het werk te komen, maar dit werk ook te behouden.”  Grow2work liet tijdens de presentatie van de uitkomsten van het onderzoek weten aan de slag te gaan met de aanbevelingen. De organisatie wil voor verder onderzoek graag vaker samenwerken met Inholland-studenten van de opleiding Social Work.

Samenwerking tussen studenten van verschillende opleidingen in het kader van praktijkopdrachten behoort sinds kort ook tot de mogelijkheden. Zo is recent op initiatief van het Sociaal wijkteam en wijkverpleging Evean, geholpen door studenten van Social Work en studenten Verpleegkunde van Inholland in Wormerveer een mobiliteitshuis tot stand gekomen. Ouderen en mensen met een beperking kunnen hier terecht voor vragen over zorg, valpreventie en mobiliteit, zoals over rollators, scootmobielen, de duofiets, rolstoelen, duwondersteuning en krukken. Samenwerking met de opleiding sportkunde wordt op het moment onderzocht.

Impuls voor beroepsprktijkvorming

Met de komst van de nieuwe opleidingsprofielen: Welzijn en Samenleving, Langdurig Complexe Zorg en Jeugd, herzien hogescholen landelijk het curriculum voor sociaal werk. Hogeschool Inholland geeft hierbij de beroepspraktijkvorming een nieuwe impuls. Deze vindt niet alleen meer plaats binnen een instelling, zij wordt aangevuld met nieuwe onderwijsvormen zoals werkplaatsleren en leren door het participeren in projecten. Zo wordt het mogelijk voor werkveld en onderwijs om de samenwerking rond het opleiden van toekomstige professionals te intensiveren. Het doel is studenten te leren invoegen in bestaande praktijken, maar hen tegelijkertijd ook te leren een zelfstandige houding in te nemen ten opzichte van uitdagingen waarvoor zij zich gesteld zien.  

In samenwerking met onder meer het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland, vinden steeds meer studenten hun weg naar opdrachten in de praktijk. Door de ontwikkelingen in het onderwijs neemt de behoefte aan leerplekken in de praktijk toe.


Interesse in de generieke kennisbasis en kwalificaties die alle bacheloropleidingen in het opleidingsdo­mein sociaal werk delen? Lees dan het landelijk opleidingsdocument sociaal werk.   

Wilt je meer weten, neem dan contact op met Kennisplatform.socialwork@inholland.nl

Foto: Rodasmith, GFDL

Cookie settings