Doen we het goede (goed genoeg)?

1161 keer bekeken

Op vrijdag 4 november presenteerde het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland zich voor het eerst aan de buitenwereld. Rond half vijf verzamelden de nieuwsgierige partners van het Kennisplatform zich in de gezellige zaal van het Seinwezen in Haarlem.

Ard Sprinkhuizen, associate lector Maatschappelijk Werk Inholland schetste nog even de aanleiding: “Er is niet alleen behoefte aan kennis over het sociaal domein, maar er ligt ook veel kennis voor het oprapen. In heel Nederland starten daarom initiatieven om deze kennis verder te ontwikkelen, te verdiepen en uit te wisselen. In Noord-Holland verenigen de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland Noord, het Gemeentelijk netwerk Regio’s aan zet en de Kenniskring Wijk, Teams en Toegang Noord-Holland hun krachten. Vanaf nu is er één Kennisplatform, waarin de drie projecten gaan samenwerken.”

Een eigen gezicht
Janet van Bavel, Project Manager van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (gericht op Veilig opgroeien en de aanpak Kindermishandeling) en partner van het Kennisplatform, onthulde met één druk op de knop het logo waarna programmamanager van het Kennisplatform Carla Kolner het woord nam. Carla: “Na maanden van voorbereiding hebben we nu een gezicht en kunnen we echt aan de slag. We willen de kennis laten stromen, van het Kennisplatform naar alle betrokkenen en andersom.” Ze gaf de aanwezigen een kort kijkje op de nieuwe website die in januari 2017 live gaat. Een interactieve website die bezoekers niet alleen informatie geeft, maar ook nadrukkelijk uitnodigt om zelf deel te nemen. Carla: “Het Kennisplatform is er vóór, maar vooral ook dóór iedereen die betrokken is bij het sociaal domein in Noord-Holland. Mensen kunnen verkenner, verteller, verdieper, vernieuwer, verspreider en verstoorder van kennis worden.” In onze zes Kennisnetwerken werken we aan de hand van (deel)kennisthema’s samen aan het antwoord op de vraag: Doen we het goede in het sociaal domein? En doen we dat goed genoeg?”

Doing the right thing
Arjo Klamer, hoogleraar sociale economie, wethouder in de gemeente Hilversum én ambassadeur van het Kennisplatform, zorgde voor reflectie op die vragen. Hij presenteerde onlangs zijn boek ‘Doing the right thing’. Hij daagde de aanwezigen uit om met een andere blik naar hun dagelijkse praktijk als ambtenaar, professional, bestuurder of onderzoeker te kijken. Klamer: “Het Kennisplatform kan een belangrijke rol spelen tussen wetenschappelijke kennis en de praktijk. We moeten elkaar prikkelen door elkaar vragen te stellen. Hoe zo? Wat doet er echt toe? Wat is belangrijk? Ik roep alle betrokkenen in het sociaal domein op om hieraan mee te doen. Samen kunnen we een succes maken van dit Kennisplatform.”

Wethouders Annette Baerveldt (Gemeente Velsen) Haydar Erol (wethouder Beverwijk) benadrukten aanvullend dat er daarbij best wel wat wrijving mag zijn. “Want dat geeft glans. Zo kan het Kennisplatform bruikbare materialen en instrumenten opleveren om het sociaal domein verder te verbeteren.”

Rol Inholland                                                                                                                                                                           Hogeschool Inholland is via de Werkplaats Sociaal Domein een van de dragende partners van het Kennisplatform. Volgens directeur Heleen Jumelet speelt de hogeschool een belangrijk rol in het stellen van de ‘waarom-vraag’. “Studenten leren geen pasklare oplossingen, we leren ze vooral het stellen van de juiste vragen.”

Kennisuitdaging
Ter afsluiting van de bijeenkomst vroeg Carla mensen in hun mailbox te kijken waar zij de eerste uitnodiging in de nieuwe huisstijl aantroffen. Het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland organiseert op 25 januari 2017 de Kennisuitdaging 'Heeft de burger zin?'.

De burger kan op veel aandacht rekenen. Zeker als het over de transformatie in het sociaal domein gaat. Het klinkt zo mooi: de vraag en de leefwereld van de burger staan centraal, de burger heeft de regie en maatwerk is het devies. Maar als we eerlijk zijn, is het dan wel zo simpel en rooskleurig? Doen we het goede voor de burger en met de burger? En doen we dat goed genoeg? Ben je in Noord-Holland betrokken bij het sociaal domein? Dan mag je deze Kennisuitdaging niet missen!

Website
Op www.kennisplatformsdnh.nl vind je vanaf begin januari informatie over initiatieven, ervaringen en resultaten vanuit het Kennisplatform én al haar partners:

  • De zes Kennisnetwerken van het Platform:
  • Maatschappelijke instellingen in welzijn, jeugd, zorg en participatie
  • (Samenwerkende) gemeenten
  • Landelijke kenniscentra en regionale werkplaatsen sociaal domein

Kun je niet wachten? Wil je meer weten over de activiteiten van het Kennisplatform? Of heb je een vraag, een wens of een idee?

Laat het ons weten: Kennisplatform.socialwork@inholland.nl

En volg ons op Twitter via @kpsdnh

Het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland verbindt kennisorganisaties, gemeenten, instellingen, netwerken en andere betrokkenen in het sociaal domein. In zes Kennisnetwerken werken we samen aan het antwoord op de vraag ‘Doen we het goede in het sociaal domein? En doen we dat goed genoeg?'

Cookie settings