Inspiratiesessie ‘Statushouders, medeburgers’

1581 keer bekeken

Op donderdagmiddag 30 maart a.s. zal de tweede inspiratiesessie van het inspiratienetwerk ‘Lekker leven doe je samen! ‘ plaatsvinden. Het thema van deze middag is: 'Statushouders, medeburgers!’ Het vindt plaats van 13:30 – 17:15 uur op een bijzondere locatie: COA opvang Robonsbosweg 1, Alkmaar.

Toelichting

Inmiddels is de grootste toestroom van vluchtelingen voorbij. Dat betekent echter niet dat gemeenten of organisaties kunnen afwachten. Vluchtelingen zijn vaak versneld statushouders en daarmee medeburgers geworden, maar daarmee nog niet ingeburgerd. Dit brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee, want inburgering gaat niet vanzelf. Ook niet in Noord-Holland Noord. Maar het brengt ook nieuwe kansen met zich mee als het goed opgepakt wordt, zeker in onze vergrijzende regio.

Iedere gemeente en organisatie krijgt te maken met deze groep nieuwe inwoners, of het nu gaat om taal, cultuur, school, geloof of inburgering. Veel gemeenten hebben al ideeën en een aanpak. Op de inspiratiesessie kan dit gedeeld worden en kunnen we van elkaar leren. Samen weten we meer en kunnen we meer; hèt thema van het inspiratienetwerk ‘Lekker Leven doe je samen!’.

Heeft u ook behoefte aan inspiratie en ideeën om de uitdagingen op te lossen? Of zou u het fijn vinden om uw kennis met andere professionals te delen? Houd 30 maart van 13.30 tot 17.15 uur dan vrij in uw agenda!

Tijdens deze sessie staat het delen van kennis, ervaring, succesvolle projecten en ideeën rondom gezondheid en welzijn van statushouders centraal.

We starten met het verhaal van een bewoner van een COA opvanglocatie over zijn vlucht naar Nederland en zijn ervaring met onze samenleving.

Daarna wordt er een stukje wetenschappelijke kennis geboden in een inleiding, welke wordt verzorgd door Simone Goosen, adviseur GGD GHOR Nederland. Zij is gepromoveerd op de gezondheidssituatie van vluchtelingen in Nederland (klik hier voor haar proefschrift).

Vervolgens willen we met korte pitches goede ideeën en initiatieven van verschillende gemeenten over hun aanpak van het vraagstuk met elkaar delen en benutten. Tevens wordt de film "We walk together" getoond. Het complete programma en de definitieve uitnodiging ontvangt u begin maart. Dan kunt u zich ook opgeven.

Niet alleen het programma zal interessant zijn, ook de locatie van de inspiratiesessie is dat. Deze zal namelijk plaatsvinden op de COA opvanglocatie aan de Robonsbosweg 1 te Alkmaar. Daarnaast wordt de catering van deze middag verzorgd door de bewoners. Zij bereiden heerlijke hapjes uit verschillende delen van de wereld.

Wat?

Inspiratiesessie ‘Statushouders, medeburgers!’

Georganiseerd vanuit ‘Lekker leven doen je samen!’

Wanneer?

30 maart 2017, 13:30 – 17:15 uur

Waar?

COA opvanglocatie Robonsbosweg 1, Alkmaar

Voor wie?

- Gemeenten in Noord-Holland Noord.

- Betrokkenen bij (opvang en/of integratie van) statushouders in Noord-Holland Noord.

- Zorgorganisaties.

- Betrokkenen bij publieke gezondheid en veiligheid.

 

We hopen dat u enthousiast geworden bent en uw agenda vrijhoudt!

Namens de

Stuur- en werkgroep ‘Lekker leven doe je samen’

Contact: lekkerleven@ggdhn.nl

Website: www.lekkerlevendoejesamen.nl

 

Cookie settings