Wethouders in gesprek over snijvlak sociaal-gezond

892 keer bekeken

Het is belangrijk om als wethouder kennis uit te wisselen over de inhoud van het gezondheidsbeleid binnen de context van het brede sociale domein, zo vindt Jur Botter, wethouder in Haarlem. Hij is gastheer voor de bijeenkomst over dit onderwerp voor wethouders op 21 juni.

De bijeenkomst staat in het teken van het snijvlak tussen sociaal en gezond. Botter geeft aan dat het belangrijk is dat wethouders elkaar op dit thema ontmoeten. “We zien elkaar in regioverband wel om de agenda van de GGD af te wikkelen. Maar spreken elkaar onvoldoende over de inhoud en de manier waarop we het gezondheidsbeleid binnen de context van de transities en transformatie vorm en inhoud geven vind ik. Fysieke, sociale problemen en problemen op psychosociaal vlak zijn onderling zeer verweven. Dat vraagt een integrale aanpak. We zijn als gemeenten nu in staat naar het hele plaatje te kijken en die kans moeten en mogen we niet laten liggen. De samenwerking tussen professionals in de publieke gezondheid, de eerstelijnszorg en welzijn wordt daarbij steeds belangrijker. Een bijeenkomst als deze geeft ons de mogelijkheid om op een informele manier informatie en kennis uit te wisselen. Hoe doe je dat? En wat werkt nu echt? En waar geven we dan prioriteit aan?"

Wat zijn nu écht effectieve interventies?

Gastspreker Karien Stronks (hoogleraar publieke gezondheid AMC) leidt de bijeenkomst in met een toelichting op sociaal-economische gezondheidsverschillen, effectieve interventies, preventie en vroegsignalering. Botter ziet als grootste uitdaging voor gemeenten om preventie goed vorm te geven. Dit komt terug in vrijwel alle beleidsterreinen: volksgezondheid,  jeugd en sport, maar ook onderwijs, werkgelegenheid of schuldhulpverlening. Botter: "Op het thema preventie komen sociaal en gezond samen. Het is nu nog vaak: laat duizend bloemen bloeien. Maar er liggen kansen om preventie te versterken als we - samen met partijen zoals de GGD - goed kijken welke interventies nu echt werken en welke basis voorzieningen nodig zijn die een preventieve functie hebben. Zo kunnen we roken en obesitas terugdringen, maar ook eenzaamheid of verward gedrag verminderen."

De gemeente Haarlem kent twee wijken die hoog scoren wanneer het gaat om sociaal-economische gezondheidsverschillen. In een van die twee wijken - Haarlem Oost - wordt actief ingezet op een gedragsverandering met het project 'Rookvrij opgroeien'. Botter: "We wijzen in deze wijk rookvrije zones aan en zetten een lokale mediacampagne in om aandacht te vragen voor een rookvrije omgeving. Om te voorkomen dat kinderen thuis geconfronteerd worden met tabaksrook, stimuleren we ouders om niet te roken waar kinderen bij zijn. Ook heeft Haarlem 2017 uitgeroepen tot het Jaar van de Ontmoeting. We hebben talloze activiteiten en acties opgezet om eenzaamheid tegen te gaan. Mooi voorbeeld is een couponboekje waarmee duo’s, maatjes, buren en andere betrokkenen samen op pad kunnen."

Informatie bij elkaar brengen

Botter ziet kansen voor uitwisseling van kennis, maar ook voor het uitwisselen van informatie. "Zorgverzekeraars, GGD's en gemeenten verzamelen ieder informatie over de huidige situatie en de ontwikkeling van gezondheid. Dit zijn nu vaak nog gescheiden werelden deze informatie wordt niet bij elkaar gebracht. Graag zou ik willen dat we meer lijn brengen in hetgeen er voor handen is. We kunnen informatie, websites, bijeenkomsten en voorlichtingsmateriaal veel meer clusteren.“

Geen eenmalige ontmoeting

De bijeenkomst op 21 juni is de eerste in een reeks waarin wethouders op uiteenlopende thema’s in het sociaal domein kennis kunnen uitwisselen. Steeds zal een andere gemeente gastgemeente zijn; een volgende bijeenkomst zal dan ook op een andere plek in Noord-Holland plaatsvinden.

 


Met één druk op de knop én op wijkniveau zien hoe het staat met de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in je gemeente kan via Waarstaatjegemeente.nl.

 

Dit bericht komt uit onze nieuwsbrief.

Cookie settings