Introductie

Samenwerken tussen verschillende niveaus en disciplines binnen welzijn en zorg is nodig om de krachten, kennis en netwerken van beide domeinen te bundelen. Veel kwesties in het sociaal domein vragen om een integrale aanpak en goed samenspel vanuit bijvoorbeeld het sociaal werk en van de eerste- en tweedelijns zorg. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van eenzaamheid van ouderen of het bevorderen van gezond opgroeien van jongeren. Dit vraagt om goede sturing, veel onderling leren en reflecteren en vooral heel veel samen doen met vallen en opstaan. In dit thema staan de overeenkomsten en verschillen in taal, werkwijzen, methoden en onderzoek tussen de domeinen sociaal en gezond centraal. Extra aandacht hierbij krijgen de deelthema’s preventie en vroeg-signalering [PHD onderzoek Carla Kolner], samenwerking tussen huisartsen en integrale wijkteams, eenzaamheid en nieuwe zorgarrangementen voor ouderen die op het snijvlak van de domeinen sociaal en gezond worden uitgewerkt. Vanuit het onderwijs (MBO en HBO) zal worden nagedacht over nieuwe competenties (kennis, houding en vaardigheden) die nodig zijn voor sociaal werkers en bv wijkverpleegkundigen om in de praktijk met elkaar (interprofessioneel) samen te werken.

Uiteraard werkt dit kennisnetwerk nauw samen met de netwerken Veilig Opgroeien, Professionals in beweging en Wijk, Teams en Toegang.

Cookie settings