Aanmelden nieuwsbrief en uitnodigingen

Als je je aanmeldt, krijg je de nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten /evenementen in je e-mail.
 

Welkom

Het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland ontwikkelt en versterkt een lerende uitvoeringspraktijk in  het sociaal domein. Dit doen we samen met de partners (gemeentes, instellingen, burgers, cliënten) uit het werkveld van het brede sociale domein: wmo, wlz, jeugdwet, particpatiewet. Zo werken we samen aan kennisontwikkeling, -verbreding, -deling en netwerkvorming. 

Het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland is penvoerder van twee grote projecten: de Werkplaats Sociaal Domein voor Noord-Holland-Noord en de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland. Daarnaast werken we mee aan projecten van anderen, zoals bijvoorbeeld het OJOV-project (Onderzoeksprogramma Ondersteuning Jeugd in Overgang naar Volwassenheid). Dit alles vindt plaats onder de paraplu van het lectoraat Empowerment en Professionalisering van hogeschool Inholland in Haarlem en Alkmaar. In schema: 

WERKPLAATS SOCIAAL DOMEIN
De Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland-Noord is 1 van de 14 Werkplaatsen Sociaal Domein die in Nederland actief zijn. Zie het volgende filmpje over de Werkplaatsen Sociaal Domein in Nederland en/of  de website Werkplaatsen sociaal domein. De werkplaatsen werken landelijk samen om de verkregen kennis te delen, samenhang aan te brengen tussen lokaal/regionaal en landelijk niveau en om samen te kunnen werken met landelijke kennisinstituten en andere landelijke partijen.

REGIONALE KENNISWERKPLAATS JEUGD NOORD-HOLLAND
Op 1 juni 2020 starten we met de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland (RKJ-NH). Deze vierjarige werkplaats onderzoekt de samenwerking tussen het formele en informele netwerk rondom jeugdigen met een ondersteuningsbehoefte. Ook van deze RKJ's zijn er 14 in Nederland. Zie hier het persbericht over de 14 RKJ's in Nederland die binnenkort van start gaan. 

We werken in al onze projecten vanuit het gedachtengoed van empowerment, een van de profilerende thema's van Inholland. Onze centrale vraag is: Hoe komt empowerment tot uitdrukking in het handelen van sociaal professionals en hoe kan het werken vanuit empowerment van sociaal professionals versterkt worden?
 

 

Wat is het laatste nieuws?

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Wat is het laatste nieuws?","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"138066,138212,138404,138560,138561,139500,139712,139565"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":false,"showDate":false,"showImages":true,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Naar alle nieuwsberichten 

Cookie settings