Publicaties

Publicaties

Het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland presenteert hier aan u de uitkomsten van onderzoek dat zij en partners in Noord-Holland en landelijke partners uitvoeren. 

2020

- Linders, L. (2020) Vraagverlegenheid in het nieuwe normaal. In: Socialevraagstukken.nl.

- Steenvoorde, J., Van Dijk, M., Linders, L. (2020, 14 april). Hulpverleners, laat je eigen shit thuis. In: Socialevraagstukken.nl.

2019

- Van den Berg, P., Beukema, N.,  Kampen, T., Weling, J., Willems, M. (2019, december). De wijk als werkgever. Insituut Gak, Haarlem, Hogeschool Inholland.

- Binsbergen, M.H., Van Pronk, S., Schooten, E., Van Heurter, A. & Verbeek, F. (2019). Rapport. "SCO Kohnstamminstituut over thuiszittende jongeren",  2019 (oktober).

- Jansen, D. (2019). De wijk als patchwork, Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland. Haarlem, Hogeschool Inholland.

- Kampen, T. (2019). De Mens Centraal, Amsterdam, Nederland, Uitgeverij Van Gennep.

- Linders, L. (2019). Pleidooi voor sociale reflexiviteit."Werken vanuit empowerment", Buurtwijs.nl. Platform voor buurtontwikkeling, 2019 (24 september).

- Linders, L. (2019). Op zoek naar houvast. Empowerment als handelingskader in de praktijk van zorg en welzijn. Lectorale rede, Haarlem, Hogeschool Inholland.

2018

- Kolner, C., en Sprinkhuizen, A. (2018). Vijf jaar sociale teams in Noord-Holland.  Rapport "Uit het Doolhof", Haarlem: Werkplaats Sociaal Domein Noord Holland Noord.

- Linders, L. (2018). Sociaal werk gaat om andere mensen. Haarlem, Hogeschool Inholland.

- Linders, L. & Verharen, L. (2018). Missie Sociaal Werk. In: Platform Lectoren Sociaal Werk. Denken over professionaliteit van het sociaal werk. 2018 (april)

2010

Linders, L. (2010). De betekenis van nabijheid. Een onderzoek naar informele zorg in een volksbuurt. Den Haag: SdU.

 

 

 

Cookie settings